Roussanou Monastery, Meteora, Greece

Roussanou Monastery, Meteora, Greece

Roussanou Monastery, Meteora, Greece
#travel, #Tourism, #europe, #Greek, #ellada