Stone path to Crno Jezero, Durmitor National Park, Montenegro

Stone path to Crno Jezero, Durmitor National Park, Montenegro

Stone path to Crno Jezero, Durmitor National Park, Montenegro
#dinaric, #crno jezero, #Tourism, #landscape, #mountains